به اعتلای کشورمان معتقدیم

برای نخستین بار یک زن، رئیس بانک مرکزی ترکیه شد

آبتاب، برای نخستین بار یک زن، رئیس بانک مرکزی ترکیه شد. این برای اولین بار است که یک زن برای تصدی چنین پستی در ترکیه منصوب می شود.

مطبوعات رسمی ترکیه اعلام کردند که رجب طیب اردوغان «حفیظه غایه ارکان» را به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور منصوب کرد. این برای اولین بار است که یک زن برای تصدی چنین پستی در ترکیه منصوب می شود.
خانم حفیظه غایه ارکان یک مسئول سابق در بخش مالی آمریکا بوده است.
وی پنجمین فردی خواهد بود که در چهار سال اخیر ریاست بانک مرکزی ترکیه را عهده دار می شود.
Email
چاپ
آخرین اخبار