به اعتلای کشورمان معتقدیم

کنایه ظریف به هجمه کنندگان: امان از سلطه سیاسی کاری بر واژگان فارسی

آبتاب، محمدجواد ظریف به برخی حملات و ادعای تحسین ترکمنچای توسط او، واکنش نشان داد. وزیر خارجه سابق ایران نوشت: «نوشته کوتاه چند روز پیش بنده به بحث و نقدهای فراوانی انجامیده، که امری مبارک است، اما دیدنی است که چگونه کلمات “نکوهش” ترکمانچای و “جلوگیری” از ترکمانچای ها به “توجیه”، “تحسین” و حتی “تقدیس” برگردانده شده‌اند؛ امان از سلطه سیاسی کاری حتی بر واژگان فارسی!»
دکتر ظریف در روزهای گذشته یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که در بخشی از آن آمده بود: “نه تنها ما مردم بلکه نخبگان ما کدامیک را بیشتر نکوهش می‌کنند: آن‌ها که با آرزوی بازپس‌گرفتن سرزمین از دست رفته در قرارداد گلستان، بخش‌های بیشتری از سرزمین و حتی استقلال ایران را به باد دادند، یا آن‌ها که با قرارداد ترکمانچای دست‌کم قسمتی از سرزمین تازه از دست رفته را بازپس گرفتند؟ برای پیشگیری از ترکمانچای‌ها باید «انتخاب کنیم» که آرزوهایمان را در چارچوب امکانات دنبال کنیم.”
Email
چاپ
آخرین اخبار