تاریخ انتشار :

نقش معادن ذوب آهن اسد آباد راور بر روی قنات بریم 

آبتاب، مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب – با توجه به هماهنگی ها و بازدید انجام شده مورخه ۲۹/۲/۱۴۰۲ با دهیار و رئیس شورای محل گزارش بازدید به شرح ذیل می باشد: 

قنات بریم متعلق به روستای بریم واقع در کوهساران راور و در مسیر رودخانه فصلی به گونه ای طراحی و اجرا شده است، که مظهر قنات در بالادست روستا مشرف به اراضی کشاورزی و باغها قرار دارد. مادر چاه قنات بواسطه ورود سیلابها و پر شدن بخشی از کوره قنات در حال حاضر پر از رسوبات رودخانه ای و از مدار تولید زه آب خارج شده است، ولی آخرین چاه میله ای. با یوتی ام  ۵۹۰-۵۹-۴۹ =x و ۵۷۰-۰۹-۳۴=y 

چاه های میله ای قنات 

مادر چاه قنات بریم در ساحل سمت راست رو دخانه فصلی اجرا شده، بطوریکه با داشتن دستک جانبی زه آبهای جاری در بستر رودخانه را مهار و وارد کوره قنات می نموده است. با پر شدن مادر چاه و تعدادی از چاه های میله ای بخش تران قنات باقیمانده چاه های میله ای تا مظهر قنات بیست و نه حلقه شمارش شدند. عمق اولین چاه میله ای بیش از پانزده متر و در طول چهارصد متر (طول قنات) در مظهر قنات به صفر و آب جاری در کوره قنات به سطح زمین می رسد. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

     عکس/ نفر دوم سمت چپ، مهندس حسن اشرف گنجویی به همراه دهیار، مسئول شورا، حق آبه بران قنات بریم کوهساران راور

    مهندسی طراحی و اجرای قنات 

مسیر کوره قنات متأثر از مسیر رودخانه فصلی زیر حوزه آبریز بریم در خم و پیچها استادانه عبور داده شده است. این کوره قادر است که حداکثر زه آبهای جاری شده در خط القعر مسیر رودخانه را جذب و به سمت مظهر هدایت نماید. برای حفاظت تمامی چاه های میله ای از خسارت سیلابهای فصلی، طوقه چینی و یا کمر بن شده اند. بنا به اظهار نظر حق آبه بران قسمتی از مسیر کوره قنات که سیلاب به آن ورود و پرشده، ناگزیر به دور زدن آن و انتخاب مسیر مستقیم به سمت مظهر قنات شده اند. 

بررسی داغ آبها، و سطح زیر کشت نشان می دهد که آبدهی قنات در حد سی و پنج لیتر در ثانیه بوده، ولی در حال حاضر قطع شده است. این قنات بیش از پنجاه نفر سهامدار دارد، که کاهش آبدهی همه آنها را مأیوس و اکثراً ناگزیر به مهاجرت از روستا شده اند. 

انواع کشت 

 کشت های زراعی اراضی آبخور قنات شامل گندم، جو، عدس، نخود، ذرت، لوبیا، شلغم، هویج، زعفران و باغکاری آنها شامل زردآلو، گردو، سیب، انار، گلابی، هلو، آلبالو، گیلاس، بادام، و انگور بوده است؛ ولی در حال حاضر بواسطه کاهش آبدهی و یا قطع آن قادر به کشت و کار نبوده و باغها خشک شده و یا در حال خشک شدن هستند. 

نقش ذوب آهن بر روی قنوات

قدمت روستا و قنات بریم با قرنها پیوند خورده است، در ورود ذوب آهن به منطقه و تعیین محدوده برای معادن و ثبت آنها به رعایت حقوق روستا در ارتباط با دوام و بقاء با رشته قنات موجود بهاء داده نشده و یا هیچگونه هماهنگی با نمایندگان حق آبه بران برای حفاظت و حراست از قنات به موازات حفر تونلهای عمیق، انفجارها و اثر آنها بر فعال نمودن درز و شکافها، گسلها و انحراف زه آبهای تغذیه کننده کوره قنات نشده است. به عبارت دیگر ذوب آهن با برخوردار بودن قوی ترین تیم های مهندسی زمین شناسی برای شناسائی رگه های ذغال با کیفیت، حریم قنات بعنوان میراث فرهنگی و وسیله دوام و بقاء و حیات روستای بریم را نادیده گرفته است و این بی توجهی سبب کاهش آبدهی به موازات توسعه تونلهای ذغال سنگ ذوب آهن و نهایتاً قطع شدن آب روستا شده است.

بررسی های کارشناسی بیشتر اثبات می نماید که می توان این قنات را با تمهیدات جدید و دور زدن اثرات سوء عملکرد ذوب آهن بر روی قنات، آنرا احیاء و بازسازی نموده؛ بطوریکه آبدهی آن جبران گردد. برای اجرای عملیات احیاء و بازسازی و به روز نمودن قنات با اجرای راهکارهای نوین مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز می باشد. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *