به اعتلای کشورمان معتقدیم

خواب استاد، شعری از دکتر حجت بقایی

به گزارش خبرنگار آبتاب، الهه مهرنیا، به همت روابط عمومی مؤسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا بزرگداشت روز فارسی و استاد شعر و ادبیات فارسی، فردوسی بزرگ در حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد. به همین مناسبت دکتر حجت بقایی شعر “خواب استاد” از سروده های خود را به یاد استاد فردوسی بزرگ خواندند.
     خواب استاد
من ندانم خواب بودم یا که نه بی خواب بودم
شایدم در فکر بودم اندکی بی تاب بودم
آمد استادی به خوابم که مرا هوشیار کرد
چشم تن در خواب بود او جان دل بیدار کرد
یک نظر بر من نمود و در دو چشمانش غضب
گفت شاعر بودی و چیزی نمی گفتی، عجب
تو عجب حرفای شیرین و شکرقند می زنی
نزد استادان، سخن از قصه و پند می زنی
من که استادم به شعر و شاعری و در ادب من کمترین
نیست ما را ادعای قصه گویی، حرفهای برترین
تو اگر خواهی که کارت به شود در انجمن
سر به زیر انداز و کن کارت، نگو از تو به من
چشم باز کردم به دنیا و دگر استاد رفت
بهر حرفهای نگفتم در دلم فریاد رفت
Email
چاپ
آخرین اخبار