به اعتلای کشورمان معتقدیم

بهترین انتقام

بهترین انتقام، گذشتن و رها کردن است.
بله، آن‌‌‌‌ها قلبت را هزارتکه می‌‌‌‌کنند؛
بله،آن‌‌‌‌ها وقتی بیش از حد محتاجشان هستی رهایت می‌‌‌‌کنند؛
اما در عین حال چیزی به تو می‌‌‌‌دهند که متوجه آن نیستی…
قدرت سرسختی و موفق شدن.
از آن استفاده کن!
     منبع: رهایی –  ام سوسا
Email
چاپ