به اعتلای کشورمان معتقدیم

سانسور

سانسور، همان چیزی را که نهی می‌کند؛ به فریاد بلند اعلام می‌دارد!
                        سقوط – آلبر کامو       
Email
چاپ
آخرین اخبار