به اعتلای کشورمان معتقدیم

برپایی جشن تندرستان به همت استاد ناصر شجاعی در کرمان

آبتاب، به گزارش محمد تقی راهپیما جشن تندرستان، نهم اردیبهشت ماه در کرمان برگزار شد. او طی گفتگویی با آبتاب بیان کرد که استاد ناصر شجاعی پهلوان نامدار ایران و کرمان، غبار تاریخ را از چهره این آیٔین باستانی پاک کرده و آن را شسته و ُرفته در اختیار دیار کریمان قرار داد. از اواخر سال ۱۳۹۸ شمسی شروع می شود که چند سالی از شروع تحقیقات ایشان درباره کوه تاق علی و جشن تندرستان می گذشت و تازه کتاب اول ایشان درباره آیٔین مهرپرستان و جشن تندرستان چاپ شده بود و به مناسبت انتشار کتابش در اسفند ماه ۱۳۹۸ در موزه حیاتی کرمان جشن گرفته بود که در این جشن شرکت کردم و با اهداف و تحقیقات ایشان درباره کوه تندرستان آشنا شدم. مقاله ای هم در آن ماه درباره اقدامات آقای ناصر شجاعی در اختیار روزنامه کرمان امروز قرار دادم که چاپ شد.

به مناسبت کار مداوم و انتشار مقالات و مصاحبه های پهلوان ناصر شجاعی در روزنامه جام جم و روزنامه های محلی کرمان این موضوع جان تازه ای گرفت و این جشن دوباره با قدرت کامل در کرمان احیاء شد، به طوریکه در اولین جشن تندرستان در نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ شمسی بیش از یکصد هزار نفر شرکت کردند و برای ساعتی خیابان زریسف از انبوه جمعیت اشغال شد و پای نیروی انتظامی برای برقراری امنیت به میان کشیده شد. این جشن باستانی چهل روز پس از نوروز یعنی در نهم اردیبهشت ماه هر سال انرژی این کوه و دشت آزاد میشود و کسانی که موفق شوند این روز در کوه تندرستان حاضر باشند و مراسم را انجام دهند تحت تأثیر این نیرو (فرمینوی) قرار می گیرند این فر (نیرو) همانند خورشید است بر همگان بدون استتثناء می تابد و هر شخصی که با هر نیت درونی و در راستای کار گشایی و رفع مشکلات شخصی آن فرد  کارساز می شود.

این روز یعنی نهم اردیبهشت ماه از کتابهای ُکهن فارسی بر جای مانده است و داستانها و حکایت هایی که از مردم کرمان جمع آوری شده است، نشان میدهد تا هزاره پیش از قرن حاضر علاوه بر مردم کرمان، مردم سایر شهرهای هم جوار هم رنج سفر طولانی را به خود تحمل و با اشتیاق در این جشن ملّی ایران باستان شرکت میکرده اند.
بر اساس نوع بر پایی این جشن به راحتی می توان پی برد سابقه این جشن مربوط به پیش از آیٔین زرتشت و مهر بوده است. زیرا شروع این جشن با هفت بار چرخیدن در دور اتاقکی که آن را چله خانه می نامیده آیٔین مهر و آناهیتا بوده است. همچنین، اساس شاد  بودن که در آیٔین کهن ایرانی وجود داشته به کرات جشن های بسیار زیادی را در ایران به وجود آورده است که پیروان آیٔین مهر روزی دو مرتبه در طلوع و غروب خورشید آن روز را جشن می گرفته اند که روی به سوی خورشید به نواختن موسیقی میپرداخته اند.
در هم جواری کوه تندرستان ۱۴۴ پله در دل کوه بریده شده است. در هر جشن یک یا چند ویژگی برای آن تعریف شده است. اما جشن تندرستان بر اساس ویژگی هایی که داشته است خاصیت های بی شماری را برای آن در نظر گرفته اند. از جمله سلامت و تندرستی، شفای بیماران، گشایش بخت دختران و پسران، تعیین نوع جنسیت، آب چهل ریختن بر سر زایٔو، بریدن چادر عروس، پیشگویی سال جدید با زاغ سوزی، جشن تندرستان تنها روزی در طول سال بود که حاکم و مردم عوام همگی بر سر یک سفره می نشستند. آنهایی که متمول تر بوده اند سفره های گسترده تر و رنگین تری پهن می کرده اند و همراه با موسیقی و دست افشانی و پایکوبی یک روز را به شادی و خرمی همگی سپری می کردند و برای یکدیگر آرزوی خوشبختی و سلامت و شادی می نمودند. در این روز آش مخصوص به نام « اُماچو» می پختند و بین مردم توزیع می کردند. این جشن در محل کنونی پارک پدر که زیر پای قلعه دختر و کوه تندرستان قرار دارد هرساله برگزار میشده است. جالب اینکه تنها خندق به جا مانده از دوران باستان در این جایگاه قرار دارد که باید از طرف مسیٔولان حفظ شود.
همچنین، در گذشته این جایگاه تقدسی برای آن قایٔل می شده اند و محل دفن کیش مهر – زرتشتیان – یهودیان – مسیحیان- مسلمانان و سایر فرقه های دینی بوده است. جالب اینکه کوهی در هم جواری این پارک قرار دارد مشهور به « کوه بریده» که به اندازه عبور یک انسان سر تا سر تراش خورده و در میانه آن درختی رویٔیده است که مرسوم به « چله خانه» است و مردم باستان در آن شمع روشن می کرده اند. یکی دیگر از مراسم این گروه این است که هر شخص یک هاون (جوغن) بسیار کوچک به اندازه یک سانتی متر برای تأثیر گذاری بیشتر در دل کوه های اطراف به نیت خود حفر می کرده اند.
به یاری خداوند جشن تندرستان امسال هم در بعد از ظهر شنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شمسی با شکوه هر چه تمام تر که مقدمات آن از ماه ها پیش توسط استاد ناصر شجاعی و دوستانش فراهم شده است در محل کوه تندرستان برگزار شد. 
Email
چاپ