به اعتلای کشورمان معتقدیم

خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود مدعی شد: ایران در نصب مجدد دوربین‌ها و تجهییزات آژانس بسیار کند عمل کرده

آبتاب، نورمن ادعا کرد: ابتدا تصور می شد که تأخیر فقط به خاطر نوروز بوده است. اما شنیده ام که این موضوع پس از آن ادامه داشته و تقریباً بدون هیچ پیشرفتی بوده است. این رخداد باید زنگ خطر را به صدا درآورد. این توافق، یک توافق برد-برد آسان برای ایران و آژانس بود که واشنگتن از آن استقبال کرد.
لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال مدعی عدم پیشرفت در اجرای توافق های ایران و آژانس شد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ خبرنگار وال استریت ژورنال نوشت: «از منابعم شنیده ام که ایران در نصب مجدد دوربین‌ها و تجهیزاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تهران پس از سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران، قول داده است، بسیار بسیار کند عمل می کند.
ابتدا تصور می شد که تأخیر فقط به خاطر نوروز بوده است. اما شنیده ام که این موضوع پس از آن ادامه داشته و تقریباً بدون هیچ پیشرفتی بوده است. این رخداد باید زنگ خطر را به صدا درآورد. این توافق، یک توافق برد-برد آسان برای ایران و آژانس بود که واشنگتن از آن استقبال کرد.
حتی چهره های منتقد نیز تصور می‌کردند که ایران دوربین‌ها و غیره را دوباره نصب می‌کند تا اهرمی بدست آورد تا اگر به دلیل عدم پیشرفت پادمانی در ژوئن با بیانیه محکومیت (انتقادی) در شورای حکام روبرو شدند، دوربین ها را بردارد.»
Email
چاپ