به اعتلای کشورمان معتقدیم

خبرنگاران ابزار دشمن نیستند

آبتاب؛ بدرالسادات مفیدی، روزنامه‌نگار، نوشت: اینک که نزدیک به هفت ماه از بازداشت موقت الهه محمدى و نیلوفر حامدى مى‌گذرد، هنوز پرونده این دو خبرنگار بلاتکلیف است. آنها که در پى روند عادى انجام فعالیت حرفه‌اى خود و با اجازه و هماهنگى مدیران‌مسئول روزنامه‌هاى محل کارشان، اقدام به تهیه عکس و پوشش‌خبر مربوط به اتفاق تلخ پیش‌آمده براى مهسا امینى، دختر مظلوم کُرد و حواشى آن کردند، هرگز فکر نمى‌کردند بابت کار خبرى خود، چندروز بعد بازداشت شوند؛ بى‌آنکه دادرسى عادلانه‌اى براى‌شان باشد و درعین‌حال آماج انواع و اقسام اتهام ازسوى افراد فاقد مسئولیت قضایى قرار بگیرند.در اینکه سال‌ها حرفه خبرنگارى در کشور با چالش جدى مواجه شده و امنیت روزنامه‌نگاران بر اثر برخوردهاى محدودکننده و سخت به مخاطره افتاده است، تردیدى وجود ندارد ولى هرازچندى زدن برچسب جاسوسى به خبرنگاران با همان معناى خاص خود، از آن جمله اتهاماتى است که آسیب و صدمه آن به جامعه روزنامه‌نگارى کشور به‌راحتى جبران‌پذیر نیست. ضمن اینکه در معرض اتهامات سنگین قرار گرفتن، موجبات افزایش نگرانى نسبت به انجام حرفه خبرنگارى را که اطلاع‌رسانى شفاف و دقیق جزو الزامات اولیه آن است، به همراه خواهد داشت و توسعه و رشد علمى این حرفه در کشور را مختل و توانمندی‌ها و مهارت‌هاى خبرنگاران را محدودتر مى‌کند. به این جهت شاید در حال حاضر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانى بیش از مطالبه هر نوع گشایشى در وضع و حال خود، نیازمند تغییر نگاه مسئولان مربوطه و نهادهاى امنیتى نسبت به حرفه خود هستند. اینکه بپذیرند رسانه‌هاى داخل کشور، ابزار دشمن و خبرنگاران آنها، جاسوس نیستند. حال با توجه به اتهامى که هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده و نیز به‌رغم شهادت و گواهى مدیران الهه محمدى و نیلوفر حامدى مبنى بر اینکه با دستور رسانه‌هاى خود وظیفه حرفه‌اى‌شان را انجام داده و مرتکب خطایى نشده‌اند، ادامه بازداشت‌موقت این دو خبرنگار، مورد شبهه است و نزد افکار عمومى به‌ویژه جامعه رسانه‌اى کشور قابل‌توجیه نیست. امید که هرچه زودتر شاهد آزادى این‌ دو همکار خود و بازگشت مجدد آنان به حرفه خبرنگارى باشیم.

     منبع: هم میهن

Email
چاپ
آخرین اخبار