به اعتلای کشورمان معتقدیم

علی اکبر صالحی: باید با انعطاف، خود را از بن‌بست خارج کنیم

 آبتاب، علی اکبر صالحی در همایش دیپلماسی مقاومت: نکوداشت مرحوم حسین شیخ الاسلام که در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: هدف از مقاومت رسیدن به نتیجه مورد قبول خداوند و مردم است. باید تدبیر به خرج داد و در مواقعی که با موانع جدی روبرو می‌شویم باید با انعطاف خردمندانه و هوشمندانه خود را از بن‌بست خارج کنیم.

وی افزود: نباید در بن‌بست قرار بگیریم و باید همواره خودمان را از بن‌بست خارج کنیم و راه مقاومت را ادامه دهیم. همان کاری که امام (ره) انجام دادند و کیان کشور را صیانت کردند.

رییس سابق انرژی اتمی بیان کرد: نباید خدای نکرده مقاومت را به گونه‌ای معرفی کنیم که سرم را پایین بیندازیم و چارچوب نگاهمان محصور به امری باشد که مسائل مهمی را که فراراه مقاومت است که نادیده بگیریم و غفلت‌زده شویم.

صالحی ادامه داد: من همواره از بن‌بست سیاسی نگران هستم. نباید با دست خودمان کاری کنیم که به بن‌بست سیاسی برسیم. باید از خرد و دانش همواره استفاده کنیم و نکند خدای ناکرده مشمول این شعر مولانا شویم که «کشتیم خرد و دار زدیم دانش را و در بند و اسیر صد خرافات شدیم.

وی سیاست‌زدگی نظام اداری و مراکز تخصصی، در حاشیه قرار گرفتن دانشمندان و متخصصان و صاحبنظران، سیاست‌زدگی فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی، افزایش فساد رانتخواری و رشوه‌خواری، ضعف اخلاق حرفه‌ای، روزمرگی و بی‌ثباتی اقتصادی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد نظام سیاسی یک کشور ممکن است با بن بست روبه‌رو شده است.

وزیر اسبق امور خارجه افزود: مورد دیگری که به ما برمی‌گردد کاهش وجهه بین‌المللی کشور و افزایش مخالفان و دشمنان خارجی است. نباید به شکلی حرکت کنیم که خود را بر دشمنان افزون شود.

Email
چاپ