به اعتلای کشورمان معتقدیم

محمدعلی ابطحی: علم الهدی از علاقه‌مندان آیت‌الله شریعتمداری بود

محمدعلی ابطحی، با انتشار تصویری در اینستاگرام خود نوشت: «این عکس خاطره انگیز را یکی برایم فرستاد. جلو: مرحوم آیت الله شریعتمداری است. پشت سرش پدر مرحومم و آن سید که کمی از صورتش دیده می شود، آقای علم الهدای مشهد است که هم پدرم و هم آقای علم الهدی از علاقمندان مرحوم شریعتمداری بودند.» 
به گزارش آبتاب، او ادامه داد: «آن‌شیخ‌کوچولوی عقب عکس هم مرحوم آقای محمد حسن راستگو است که در تلویزیون برنامه کودک اجرا می کرد پسرک تخس جلویی هم منم. جناب آقای سید محمدعلی ابطحی یاد ایام»

محمدعلی ابطحی: علم الهدی از علاقه‌مندان آیت‌الله شریعتمداری بود

 

Email
چاپ