به اعتلای کشورمان معتقدیم

نخستین سفیر ایران چرا در مورد آمریکا گفت «آن جهان مدنظر خدا و پیغمبر، اینجا محقق شده»

کتاب تاریخ روابط ایران و آمریکا: او به تئاتر‌های طنز برادوی که انگلیس و روسیه را به تمسخر می‌گرفت، اشاره کرده بود و خندیدن همگانی به این تئاتر را نشانهٔ امیدوارکننده‌ای برای روابط ایران و آمریکا در نظر می‌گرفت. آمریکایی‌ها منضبط و صلح طلب بودند و به آموزش و پیشرفت مادی علاقه داشتند. آن‌ها «قطار‌های برقی»‌ ای ساخته بودند که از پل‌های معلق عبور می‌کرد و از دامنه کوه بالا می‌رفت. روشنایی‌های الکتریکی همه جا بود و خیابان‌ها هیچ گل و لایی نداشت. (او با عصبانیت گفت: «بیسمارک باید خجالت بکشد.») خلاصه نوری معتقد بود در آمریکا «آن جهانی که مدنظر خدا و پیغمبرش حضرت محمد بوده است، بالاخره به حقیقت پیوسته»

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

تاریخ روابط ایران و آمریکا، شماره ۳۱: نخستین سفیر ایران چرا درمورد امریکا گفت «آن جهان مدنظر خدا و پیغمبر، اینجا محقق شده»

تاریخ روابط ایران و آمریکا، شماره ۳۱: نخستین سفیر ایران چرا درمورد امریکا گفت «آن جهان مدنظر خدا و پیغمبر، اینجا محقق شده»

تاریخ روابط ایران و آمریکا، شماره ۳۱: نخستین سفیر ایران چرا درمورد امریکا گفت «آن جهان مدنظر خدا و پیغمبر، اینجا محقق شده»

تاریخ روابط ایران و آمریکا، شماره ۳۱: نخستین سفیر ایران چرا درمورد امریکا گفت «آن جهان مدنظر خدا و پیغمبر، اینجا محقق شده»

     منبع: انتخاب
Email
چاپ