به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری دورهمی در مرکز روزانه سالمندان مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری جشن و دورهمی شاد در ساختمان لاله مرکز روزانه سالمندان با اجری موسیقی شاد به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ در مؤسسه خیریه کهریزک.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ