به اعتلای کشورمان معتقدیم

آیت الله مکارم شیرازی: مملکت با شعار اداره نمی شود

آیت الله مکارم شیرازی می گوید: فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند. با شعار نمی توان مملکت را اداره کرد.
      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

آیت الله مکارم شیرازی می گوید: “فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند. با شعار نمی توان مملکت را اداره کرد.”

«امام علی علیه السلام به فرماندار بصره که در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده بود فرمود: شما باید به زندگی من نگاه کنید و به هیچ وجه نباید در زندگی تشریفاتی بیفتید.

این پیام بزرگی برای دولتمردان است که آیا درست است که بعضی از مسئولان در رفاه باشند ولی این همه مردم محروم وجود داشته باشد؟

فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند. با شعار نمی توان مملکت را اداره کرد.»

Email
چاپ