به اعتلای کشورمان معتقدیم

امیرعبداللهیان: پیام‌هایی از طرف‌های برجام، از طریق قطر دریافت کردیم

 آبتاب؛ حسین امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر در تهران اظهار کرد: امروز پیام‌هایی از طرف‌های مقابل در مذاکرات برجامی، از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم.
وزیر امور خارجه ایران گفت: از طریق واسطه‌ای تبادل پیام بین ایران و بحرین در جریان است. ایران همواره از گفت‌وگوهای منطقه‌ای استقبال کرده است.
امیر عبداللهیان همچنین گفت: قرار است که دور جدید گفت‌وگوها بین ایران و عربستان به شکلی که توافق می‌شود ادامه پیدا کند.
وزیر امور خارجه قطر گفت: همه طرف‌های مذاکرات احیای برجام را تشویق می‌کنیم به توافق برگردند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه ایران در تهران گفت: امروز همچنین در مورد افزایش امنیت منطقه و کاهش تنش‌ها در منطقه رایزنی و گفت‌وگو کردیم.

وزیر امور خارجه قطر گفت: آمریکایی‌ها یک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق هست گرچه شاید ارتباط مستقیمی به آن نداشته باشد.

Email
چاپ