به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری امتحانات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، برگزاری امتحانات ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کهریزک استان البرز به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷.

         پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ