به اعتلای کشورمان معتقدیم

وزیر کشور درباره پیامک‌های تذکر حجاب: کسانی که احیانا حجاب ندارند دختران ما هستند اما باید قانون را رعایت کنند

احمد وحیدی وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون صحبت‌های مقام معظم رهبری درباره حجاب و موضوع ارسال پیامک‌های تذکر حجاب عنوان کرد: “رعایت حجاب یک موضوع قانونی و جزو ارزش‌های دینی ماست. غالب زنان ما نیز این موضوع را رعایت می‌کنند.”

به گزارش آبتاب، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه افتتاح طرحی از پروژه‌های آب و فاضلاب مشهد در شهر رضویه، از بخش‌های شهرستان مشهد، اظهار کرد: “اگر مواردی باشد که بانویی حجابشان کامل نیست، باز هم رعایت هنجارها را دارند، ولی مواردی دیده می‌شود که از این مرحله عبور کرده و با لباس‌های ناهنجار نامناسب می‌پوشند و یا احیانا حجاب ندارند؛ این‌ها نیز باید قانون را رعایت کنند.”

وی اضافه کرد: “این‌ها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود. البته تعداد این دست از بانوان کم است و آن تعداد محدود هم باید رعایت قوانین را داشته باشند. دستگاه‌ها نیز برابر وظایف خویش عمل می‌کنند.”

Email
چاپ