به اعتلای کشورمان معتقدیم

امیرعبداللهیان به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهیم

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در توییتر نوشت: “در پاسخ به تماس آقای بورل، ٧٠ دقیقه صحبت کردیم. گفتم به آمریکا و سه کشور اروپا بگویید اگر فکر کنند می‌توانند با فشار و ابزارسازی، در مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند، حتماً در اشتباهند. به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهیم.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در توییتر نوشت: “در پاسخ به تماس آقای بورل، ٧٠ دقیقه صحبت کردیم.”

وی افزود: “گفتم به آمریکا و سه کشور اروپا بگویید اگر فکر کنند می‌توانند با فشار و ابزارسازی، در مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند، حتما در اشتباهند.”

امیرعبداللهیان در ادامه نوشت: “به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهیم. همزمان در مسیر گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار هستیم.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email
چاپ