به اعتلای کشورمان معتقدیم

وزیر ارشاد درخصوص نحوه برخورد با هنرمندان بازداشتی در حوادث اخیر: با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی داشته ایم

انتخاب: محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه برخورد با هنرمندان بازداشتی در حوادث اخیر گفت که من خودم مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی دارم که برای کسانی که دچار مشکل شدند کمک کنیم.

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه برخورد با هنرمندان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: من خودم مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی دارم که برای کسانی که دچار مشکل شدند کمک کنیم.

به گزارش آبتاب، اسماعیلی پس از جلسه هیأت دولت در خصوص پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: در مورد افرادی که در حوزه کار حرفه ای دچار مشکل می شوند وظیفه داریم از آنان حمایت کنیم.

او با تأکید بر اینکه وظیفه خودمان می دانیم که از اهالی فرهنگ و رسانه حمایت کنیم افزود: “من خودم مرتب با نهادهای امنیتی و قضایی جلساتی دارم که برای کسانی که دچار مشکل شدند کمک کنیم.”

او تأکید کرد که دستگاه های امینتی و قضایی همکاری های خوبی در این زمینه دارند و امیدواریم با گفتگو و رفع ابهامات این مشکل را در سطح جامعه برطرف کنیم.

Email
چاپ