به اعتلای کشورمان معتقدیم

فارس: مادر کیان می‌گوید فرزندم را مأموران کشته‌اند

فارس نوشت: خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشته اند. او می گوید ماموران برای امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.

خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشته اند. او می گوید مأموران برای امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.

Email
چاپ