به اعتلای کشورمان معتقدیم

بلوچ خاک را مادر خود می‌داند

سردار محمد پاکپور اظهار کرد: “بعضی‌ها در فضای مجازی اینگونه القا می‌کنند که کار جمهوری اسلامی تمام است، جمهوری اسلامی همان نظامی است که همه دنیا اراده کردند که دولت سوریه و عراق سقوط کند؛ اما با اراده سپاه این اتفاق نیفتاد.”
     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
ایسنا: سردار محمد پاکپور در جمع علما و ریش سفیدان شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان افزود: “تجزیه طلبی در سیستان و بلوچستان اصلا موضوعیت ندارد؛ بلوچ خاک را مادر خود می‌داند.”

وی اظهار کرد: “بعضی‌ها در فضای مجازی اینگونه القا می‌کنند که کار جمهوری اسلامی تمام است، جمهوری اسلامی همان نظامی است که همه دنیا اراده کردند که دولت سوریه و عراق سقوط کند اما با اراده سپاه این اتفاق نیفتاد.” وی ادامه داد: “مخاطب ما برای تأمین امنیت منطقه بسیجیان بومی و سران طوایف هستند، سران طوایف می توانند عامل وحدت در سیستان و بلوچستان باشند.”

Email
چاپ