به اعتلای کشورمان معتقدیم

امیرعبداللهیان: ایرانیان فرهیخته مقیم اروپا سرمایه‌های مهم جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند

ایسنا: وزیر خارجه ایران تاکید کرد: “هم‌وطنان ایرانی فرهیخته مقیم اروپا سرمایه های مهم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند.”
      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزیر امورخارجه یادآور شد: مواجهه با این چالشها مستلزم کنشگری فعال، قدرتمند و موثر نمایندگی های کشورمان برای ارتقاء منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران است.

امیرعبداللهیان همچنین با تاکید بر اینکه هموطنان ایرانی فرهیخته مقیم اروپا سرمایه های مهم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند، بویژه اهمیت ارتقاء خدمت رسانی به هموطنان ایرانی مقیم اروپا را یادآور شد.

در این دیدار برخط، سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران دیدگاههای خود در خصوص آخرین تحولات در روابط کشورمان با کشورهای اروپایی را با وزیر خارجه کشورمان در میان گذاشتند.

Email
چاپ