تاریخ انتشار :

ایرنا: آزادی ۱۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف

ایرنا: دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که با پیگیری رییس این دانشگاه، ۱۳ دانشجوی بازداشت شده شریف، آزاد می‌شوند.

ایرنا: آزادی ۱۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف