به اعتلای کشورمان معتقدیم

تشریح جزئیات فوت مهسا امینی توسط رئیس قوه قضائیه

برنا: رئیس قوه قضائیه جزئیات حادثه درگذشت مهسا امینی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه از روسای گذشته مجمع تقدیر و تشکر می‌کنم و برای رفتگان طلب مغفرت می‌کنم، تصریح کرد: به عنوان فردی که ۱۵ سال عضو مجمع است، مجمع با شخصیت‌هایی که در او حضور دارد از ریاست‌محترم و دبیر تا اعضای محترم مسئولیت های مهمی را در طول دهه های گدشته عهده دار بودند و کسانی عضو مجمع هستند رییس جمهور، رئیس مجلس از نیروهای نخبه هستند و این‌مجمع با این شخصیت های با تجربه و نخبه و با دلسوزی و خیرخواهی و با گرایش های مختلف و نگاه های تخصصی کار میکند‌.

اژه ای تاکید کرد: شهادت می‌دهم که افراد با گرایش‌های مختلف در موضوعات مختلف به صورت تخصصی نظرات عالمانه خود را بیان کردند.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام‌ از اهم امور است و حفظ نظام از اوجب واجبات است، تصریح کرد: رعایت مصالح و منافع نظام و ملت از مسائل مهم در کشور است. این مجمع بخشی از مصلحت نظام را تأمین می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هر حوادثی مختصات و مولفه هایی دارد و این حادثه ها هم یک سری مشترکاتی با قبل دارد بیان کرد: در اینکه دشمن ِکینه توز ضربت و شکست خورده در چهل سال گذشته امروز بیش از گذشته شیطنت می کند و عصبانی است جای تردید نیست و هرچه که در توان دارد به میدان آورده است، وجه اشتراک با گذشته این است که با شکست های قبلی و تجربیاتی که کسب کرده آمده و همه توان خود را تلفیق کرده که چگونه ایجاد اشوب و اغتشاش کند و زحمت ایجاد کند.

وی افزود: برخی زود فراموش می‌کنند و تحلیل های سریع می‌کنند و قضاوت می‌کنند و در موضوعاتی که ابعاد آن مشخص نیست اظهار نظر می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه در تشریح جزئیات حادثه درگذشت مهسا امینی گفت: خانم امینی چند وقت در اختیار نیروی انتظامی بوده است؟ در ساعت حدود ۱۸:۳۰ در خیابان در روز روشن در معرض دید همه در حضور برادرش و بستگانش در خیابان به ماشین نیروی انتظامی هدایت می شود و در آنجا غیر ایشان و مامورین و راننده چند خانم دیگر بوده اند و از آنجا به سالن منتقل می شود و جای دیگر نمی رود و در آن سالن طبق فیلم در جمع عده ای کثیر می نشیند و بلند می شود و بعد به زمین می‌خورد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در سال ۸۸ یکی از آقایان ادعاهایی کرد و گفت فلان خانم که تنها فرزند خانواده بود پدر او شهید شده و ۴ نفر از اعضای نزدیک او شهید شدند. گفتند بسیجی ها بردند، کشتند و بر بدن او اسید ریختند و بعد او را در فلان قطعه بهشت زهرا به دور از بستگان دفن کردند و براساس این خبر بود اعلام کردند که جلسه ختمی در فلان روز در فلان ساعت در مسجد قلهک تهران برگزار می‌شود و از خانواده‌های شهدا دعوت‌کردند‌ .متأسفانه بعصی از احزاب شرکت کردند بود در جلسه ای قرار شد این‌ موضوع دنبال شد و افرادی مسئول شدند و فرد مدعی هم احضار شد و گفتیم اگر این ثابت شد شما می‌گوید اشتباه کردید گفت بله ولی بعد ثابت شد این دختر زنده است و نمرده است و بستگانش صحبت کردند و پدرش شهید نشده بود و تنها فرزند خانواده نبوده، ولی آن فرد نپذیرفت که اشتباه خود را اعلام دارد‌.

Email
چاپ
آخرین اخبار