تاریخ انتشار :

واکنش آذری جهرمی به حادثه تلخ برای مهسا امینی: آسیب جدی به «دختری در حکومت شیعه» بر اثر عوارض اقدامات گشت ارشاد، تلنگری به ما نمی‌زند؟

     آبتاب: آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به حادثه تلخ برای مهسا امینی نوشت که آسیب جدی به «دختری در حکومت شیعه» بر اثر عوارض اقدامات گشت ارشاد، تلنگری به ما نمی‌زند؟