تاریخ انتشار :

به بهانه سی و چهارمین سالگرد تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

     به گزارش پایگاه خبری آبتاب: به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) از ۱۵ شهریور ماه تا انتهای شهریور ماه کلیه کتاب ها و محصولات فرهنگی مؤسسه چاپ و نشر عروج با ۴۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد.