تاریخ انتشار :

خزعلی معاون رئیس جمهور، اخبار منتشره درمورد استعفایش در پی حضور فرزندش در کانادا را تکذیب کرد

آبتاب: انسیه خزعلی معاون زنان رئیس‌جمهور، اخبار منتشره درمورد استعفایش در پی حضور فرزندش در کانادا را تکذیب کرد.

خزعلی در توئیتی نوشت: این قبیل اکانت‌ها جعلی است و متعلق به بنده نمی‌باشد.