تاریخ انتشار :

برگزاری جشنواره غذا در مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری جشنواره غذا (تهیه و تدارک انواع غذاها توسط سالمندان و کارکنان و انتخاب غذای نمونه) در مرکز جامع توانبخشی سالمندان زن رز مؤسسه خیریه کهریزک به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱.