به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری جشنواره غذا در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری جشنواره غذا (تهیه و تدارک انواع غذاها توسط سالمندان و کارکنان و انتخاب غذای نمونه) در مرکز جامع توانبخشی سالمندان زن رز مؤسسه خیریه کهریزک به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱.  

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار