به اعتلای کشورمان معتقدیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اگر هدف، حصول سریع توافق است، پاسخ ایران کمکی نخواهد کرد

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد آخرین پاسخ ایران درمورد پیش نویس توافق احیای برجام اظهار نظر کرد.

وی افزود: بنابراین کاری که من انجام می‌دهم، ادامه مشورت با سایر اعضای برجام، به‌ویژه ایالات متحده است.

بورل اضافه کرد: زیرا این درخواستی است که باید توسط ایالات متحده به طور خاص انجام شود، در مورد چگونگی اقدام. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: متاسفم که می گویم امروز نسبت به قبل در مورد دستیابی به توافق اطمینان کمتری دارم.

Email
چاپ