به اعتلای کشورمان معتقدیم

سخنگوی وزارت خارجه: یک وجه «تضمین» درخواستی ما، بحث آژانس است، وجه دیگر لغو تحریم هاست

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جزئیاتی از تضمین درخواستی ایران از آمریکا در مذاکرات احیای برجام ارائه داد.
به گزارش آبتاب؛ سخنگوی وزارت خارجه  گفت: متعاقب دریافت پاسخ طرف آمریکایی از طریق هماهنگ کننده پاسخ خود را ارائه کردیم. پاسخ ما به لحاظ محتوا با دو هدف اساسی صورت گرفت یکی اینکه ما تلاش کردیم از بندهای دریافتی از طریق هماهنگ کننده ابهام زدایی کنیم و تلاش کردیم متن را شفاف کنیم و یک متن قوی‌تری ارائه کنیم. این امر با هدف پایدار کردن توافق احتمالی آتی صورت گرفت. به این معنا که در صورت شکل گیری توافق از سوء تفسیرهای احتمالی آتی که می‌تواند روند اجرای توافق را با اخلال مواجه کند پیشگیری کنیم. سازنده عمل کرده و حرکتمان رو به جلو بود. همین انتظار را داریم طرف مقابل سازنده عمل کند.
وی افزود: مهمترین بحث مورد نظر ما بحث تضمین‌هاست. اگر چارچوب تضمین محکم نباشد در هر زمانی ممکن است شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم. در مرحله قبل هم شاهد این رخداد بودیم. ایران یکجانبه به توافق عمل کرد دولت آمریکا خارج شد و عمل نکرد و طرف‌های اروپایی به تعهداتشان عمل نکردند و نتوانستند خسارات خروج آمریکا را جبران کنند. موضوع تضمین دو وجه دارد یک وجه آن تضمین لغو تحریم هاست به گونه‌ای که ایران از منافع اقتصادی برجام به صورت کامل بهره‌مند شود.
وی افزود: بحث دیگر موضوع هسته ای است و دور کردن آژانس از  رفتار و بازی های سیاسی است. اتهامات سیاسی در مناسبات ایران با آژانس باعث ایجاد خلل و اخلال در روند اجرای توافق نشود. بحث تضمین برای ایران مهم است هم در حوزه انتفاع اقتصادی و رفع تحریم‌های اقتصای و هم در رفع مشکلات مرتبط با همکاری های شفاف و قانونی و سازنده ایران با آژانس.
Email
چاپ