به اعتلای کشورمان معتقدیم

ارتش اسرائیل: تحقیقات نشان می‌دهند که احتمالا آتش نظامیان ما منجر به کشته شدن شیرین ابو عاقله شده است

تسنیم: شبکه رادیو و تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی کان، به نقل از بیانیه ارتش این رژیم خبر داد، تحقیقات نشان می‌دهند که احتمالا آتش نظامیان اسرائیلی منجر به کشته شدن شیرین ابو عاقله شده باشد.

Email
چاپ