تاریخ انتشار :

راهکار میرسلیم برای انقلاب اداری: کارمندان برای رضای خدا به مردم خدمت کنند

به گزارش آبتاب، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، راهکار خود برای انقلاب اداری را اعلام کرد.

میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت: “تحقق انقلاب اداری در این است که کارمندان و ماموران برای رضای خدا به مردم خدمت کنند؛ این از مقدس ترین شغل هاست.”

راهکار میرسلیم برای انقلاب اداری: کارمندان برای رضای خدا به مردم خدمت کنند