به اعتلای کشورمان معتقدیم

رسانه امریکایی پولیتیکو: احتمال تعویق مذاکرات احیای برجام تا اواسط آبان ماه

پولیتیکو نوشت: امریکا پاسخ ایران درمورد پیش نویس احیای برجام را دلگرم کننده ندانسته و آن را یک قدم به عقب خوانده است.

علی واعظ عضو گروه بین المللی بحران می گوید با از دست رفتن این فرصت، تصور حصول توافق قبل از انتخابات میان دوره ای دشوار است.

باتوجه به فاصله موجود تا انتخابات، احتمال دارد که مذاکرات تا بعد از پایان انتخابات در نوامبر متوقف شود.

Email
چاپ