به اعتلای کشورمان معتقدیم

ترور نافرجام رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین در ملاء عام

به گزارش آبتاب، کریستینا فرناندز کیرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین از یک سوء قصد در مقابل منزل مسکونی خود جان سالم به در برد. او هنگامی که از جلسه دادگاه باز می‌گشت در مقابل خانه خود مشغول پاسخگویی که هواداران خود بود که مردی در چند متری او و در میان مردم، اسلحه را به سوی او نشانه رفت، اما تیری شلیک نشد.

بی بی سی: کریستینا فرناندز کیرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین از یک سوء قصد در مقابل منزل مسکونی خود جان سالم به در برد. او هنگامی که از جلسه دادگاه باز می گشت در مقابل خانه خود مشغول پاسخگویی که هواداران خود بود که مردی در چند متری او و در میان مردم، اسلحه را به سوی او نشانه رفت اما تیری شلیک نشد.

در تصاویری که از این ترور نافرجام منتشر شده مهاجم اسلحه به دست دیده می‌شود که اسلحه کمری خود را تا چند سانتیمتری صورت خانم کیرشنر جلو می‌آورد اما به نظر می رسد که تیر در خشاب گیر می کند و اسلحه شلیک نمی‌کند.

Email
چاپ