تاریخ انتشار :

گورباچف آخرین رهبر شوروی در ۹۲ سالگی درگذشت

خبرگزاری های روسیه از مرگ گورباچف آخرین رهبر شوروی خبر دادند.