به اعتلای کشورمان معتقدیم

مقام آمریکایی: اقتصاد آمریکا با موانع زیادی روبرو است

به گزارش آبتاب، ویلیامز به وال استریت ژورنال گفت: «از دیدگاه من در حال حاضر ما باید به نوعی موضع سیاست مدارانه داشته باشیم – کاهش تورم، همتراز کردن تقاضا و عرضه – این کار بیشتر طول می‌کشد و تا سال آینده ادامه خواهد داشت و بر اساس آنچه در داده‌های تورم و اقتصاد می‌بینم، مدتی طول می‌کشد تا انتظار تعدیل نرخ‌ها را داشته باشیم.»

او در این مصاحبه افزود: «ما باید برای مدتی سیاست محدودکننده داشته باشیم. این کاری نیست که ما برای مدت کوتاهی انجام دهیم و سپس مسیر را تغییر دهیم.»

رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک معتقد است بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را به اندازه کافی بالا خواهد برد تا رشد را محدود کند و تورم را کاهش دهد و سپس باید آن را تا پایان سال ۲۰۲۳ حفظ کند.

بنا به گزارش وال استریت ژورنال، ویلیامز همچنین گفت که بانک مرکزی آمریکا باید هدف کوتاه مدت نرخ بهره خود را به نقطه‌ای برساند که اقتصاد را مهار کند و این موضع را برای مدتی به عنوان بخشی از تلاش خود برای تورم کمتر حفظ کند.

رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک که در یکی از نشست‌های وال استریت ژورنال شرکت داشت، افزود: تمرکز ما بر بازگشت تورم به ۲ درصد است و سطح فعلی فشارهای قیمتی بسیار زیاد است.

ویلیامز گفت: «من فکر می‌کنم در شرایطی که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، ما باید نرخ‌های بهره واقعی را بالای صفر داشته باشیم. ما باید تا حدودی سیاست محدودکننده ای برای کاهش تقاضا داشته باشیم و ما هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.»

رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک به طور مشخص نگفت که می‌خواهد نرخ‌ها به کجا برسد اما او اشاره کرد که معتقد است کاهش تورم مستلزم مثبت بودن نرخ بهره واقعی است.

منبع: ایرنا

Email
چاپ