به اعتلای کشورمان معتقدیم

شیخ زاید موسس امارات موافق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در سال ۱۹۷۱ بود

بی بی سی سرویس جهانی نوشت: مقامات بریتانیایی در انظار عمومی اظهار داشتند که این سه جزیره متعلق به «شیخ نشین های ساحل آشتی» (امارات امروز) هستند. با این حال، تلگراف‌های محرمانه‌شده‌ای که توسط بی‌بی‌سی کشف شده، نشان می‌دهد که سر ویلیام لوس، مدیر و دیپلمات طولانی مدت مستعمره های بریتانیا، مخفیانه با شاه توافق کرده بود که دو جزیره از سه جزیره را قبل از خروج نیروهای بریتانیا در دسامبر ۱۹۷۱ به ایران تحویل دهد.

اسناد همچنین نشان می دهد که شیخ زاید با این تصمیم موافق بوده است. در همین حال، امیر شارجه در آخرین لحظه با ایران برای سهیم شدن در اداره ابوموسی موافقت کرد. در دسامبر ۱۹۷۱ حضور بریتانیا در خلیج فارس به پایان رسید.

بریتانیا هرگز به طور رسمی در خلیج فارس مستعمره نداشت، اما از قرن هجدهم قدرت خارجی اصلی منطقه بود. امارات متحده عربی، بحرین، قطر و شیخ نشین های ساحل شرقی (ابوظبی، دبی و همسایگان کوچکتر آنها) معاهده تحت الحمایگی را با بریتانیا امضا کرده بودند.

Email
چاپ