به اعتلای کشورمان معتقدیم

اینترنت ۱۲۸کیلوبیت برثانیه را برای مردم ایران کافی می‌دانستند

به گزارش آبتاب، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات نوشت: برای ما همین دستاورد که انگاره‌هایی چون: اینترنت ۱۲۸کیلوبیت برثانیه برای مردم ایران کافی دانسته می‌شد و یا اینکه توسعه نسل سوم و‌چهارم تلفن همراه خلاف شرع مقدس پنداشته می‌شد و یا بردن اینترنت به روستاها، اجرای برنامه ۲۰۳۰ خوانده می‌شد را به شعار اینترنت چندصد مگابیتی منازل تغییر دادیم؛ کافی است.

پاسخ آذری جهرمی به اظهارات رییسی درباره اینترنت: همین که «کافی دانستن اینترنت ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه برای مردم» و «خلاف شرع دانستن نسل سوم و‌چهارم تلفن همراه» به شعار «اینترنت چندصد مگابیتی منازل» تغییر کرده، برای ما کافی است

جهرمی با انتشار تصویری از یک نظرسنجی در پی نوشت مطلب خود توضیح داد که «تصویر فوق نتیجه نظرسنجی اینستاگرامی صفحه شخصی خودم می‌باشد که در مدت ۸ساعت اخیر، نزدیک به ۲۰۰هزار نفر در آن مشارکت کرده‌اند.»

Email
چاپ