به اعتلای کشورمان معتقدیم

روایت وزارت خارجه از دستاوردهایش در یک سال گذشته: حضور تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای غربی

به گزارش آبتاب، وزارت امور خارجه بخشی از اقدامات و دستاورد های یکساله حوزه سیاست خارجی در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

حضور تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای غربی / استفاده وسیع از توییتر / گره نزدن معیشت به مذاکرات / اهدای یک میلیون در واکسن به جمهوری مالی

Email
چاپ