به اعتلای کشورمان معتقدیم

با مردم درست سخن بگوئید

به گزارش آبتاب، مرجع تقلید شیعیان در جلسه ۱۳ علم القرآن که به سوره مبارکه شوری اختصاص داشت، گفتند: با مردم به درستی سخن بگوئید. فرمود: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، نه «قولوا للمسلمین» یا «لأهل الکتاب» یا «للموّحدین».

شما کاری نداشته باش که او مشرک است یا بت‌ پرست است یا کمونیست؛ او انسان است، با انسان مؤدبّانه رفتار کنید! این ادب جزء برنامه‌های رسمی ماست. آن ظرافت کار را ادب می‌ گویند! وقتی مهمان نزد آدم آمد، آدم یک میوه دستش بدهد این بر خلاف ادب است؛ ولی ظرف میوه را نزد او تعارف کند، این را می‌ گویند ادب! ادب ظرافت کار است. فرمود ظریفانه با بشر حرف بزنید: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾؛ شما کار نداشته باش او مشرک است یا نه، حساب آن امر با خداست.

فرمود: ﴿وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ﴾؛ با مردم دنیا که دارید تجارت می ‌کنید، بهترین کالا و صحیح ‌ترین کالا و پاک ‌ترین کالا را بدهید؛ در هیچ چیزی «بَخْس» نکنید! نه مفهومی از مفهوم «شیء» جامع ‌تر است _ همین مفهومی که جامع ‌تر از آن نیست در اینجا جمع بسته شد که شده اشیاء _ نه مفهومی از مفهوم «ناس» جامع ‌تر است؛ فرمود در چیزی که با مردم در ارتباط هستید کم نگذارید؛ اگر خواستید سخنرانی کنید، بی ‌مطالعه منبر نروید؛ خواستید درس بگویید، بی ‌مطالعه تدریس نکنید؛ خواستید مقاله بنویسید، انبارداری نکنید که از این و آن جمع کنید؛ می خواهید درس خارج بگویید، باید بفهمید که خارج، جمع سطوح نیست، بلکه نوآوری خود استاد است. چیزی را کم نگذارید؛ بی‌ مطالعه حرف نزنید، بی ‌مطالعه مقاله ننویسید، بی ‌مطالعه با کسی وعده نگذارید که سخن بگویید، وقت مردم را نگیرید! در مسائل تجاری هم همین ‌طور است؛ اگر خواستید کالایی را مثلا میوه ای را برای یک کشور دیگر صادر کنید، بهترین و پاک ‌ترین و سالم‌ ترین میوه را صادر کنید؛ کم نگذارید، به هر حال آنها انسان‌ هستند، شما کار نداشته باشید که مسلمان‌ اند یا بت‌پرست؛ ﴿لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ﴾.

Email
چاپ