به اعتلای کشورمان معتقدیم

جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور / شهر‌های قرمز دوباره افزایش یافتند

یه گزارش آبتاب و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: “تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید.”

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ افزایش یافت.

همچنین، تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲ به ۱۳ شهر افزایش یافت.

Email
چاپ