به اعتلای کشورمان معتقدیم

پژوهشکده ها و اندیشکده های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی را دریابید

     مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس و محقق تأمین آب

جناب آقای دکترجلالی نماینده محترم رفسنجان و انار از تاریخ ارائه این گزارش به حضرتعالی (۱۹/۸/۱۳۹۹) تا تاریخ وقوع سیل خانمان برانداز مورخ ۸/۵/۱۳۴۱ پانصد و نود و پنج روز گذشته، با توجه به هشدار اینجانب به عنوان کارشناس رسمی و محقق تأمین آب چه اقداماتی صورت گرفته است؟

متن نامه:

جناب آقای دکتر جلالی، نماینده محترم رفسنجان و انار

پژوهشکده ها و اندیشکده های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی را دریابید. تحقیقات میدانی در خصوص طرح های آبخیزداری اجرا شده در سطح استان کرمان، مقاومت و بازدهی آنها در مقابل جریانات سیلابی، تخریب و حمل مصالح مصرف شده در ساختمان خاکریزها و تولید خسارتهای مضآعف آب باگل ولایی که به این ترتیب آزاد می گردد، در استان کرمان نهادینه شده است. بررسی های کارشناسی بیشتر نشان می دهند که ارگان آبخیزداری مسئول در طی دهه های گذشته حتی حاضر به جمع بندی تجارب ناشی از اولین پروژه های آبخیزداری تخریب شده و به کارگیری  تجارب آنها در امور آبخیزداری به منظور دوام، بقا بخشیدن به آنها نشده و به هر دلیلی نخواسته که به این امر مهم در استان پهناور کرمان ارج و ارزش قائل گردد. اینکه تخریب زیبائی ساختار مسیرهای طبیعی سیلابی و یا رودخانه های فصلی، چه ره آوردی ایجاد می نماید، می توان گفت که نامشخص است. تنها پژوهشکده های آبخیزداری پاسخ آنرا میدانند، سیلابهائیکه با طبیعت حوزه و یا زیرحوزه های آبریزدر طی قرنها از نظر شیب مسیر، طول مسیر، دبیهای سیلابی، سرعت و جهت جریانات به تعادل رسیده اند، چگونه با ساده انگاشتن کار آبخیزداری، طرح هائی با هزینه های میلیارد میلیارد تومانی بدور ازچشم رسانه ها و مردم، بدون توجه به دانش و علم آبخیزداری اجرا می گردد که تنها در فاصله زمانی تا زمان پرداخت کلیه صورت وضعیتها و وقوع اولین سیلاب دوام و بقاء پیدا می کنند. از آن به بعد با شکسته شدن وسیله سیلابها و حمل شدن مصالح توان تخریبی سیلابها را چند برابر نموده و با ایجاد فرسایش های نوین مسیرو آبراه های جدید تولید و تمامی منطقه را به بیغوله ای تبدیل می نمایند.حمل مصالح خاکی و سنگ و سیمانهای بی حساب و کتاب مهندسی تحت عنوان طرح های آبخیزداری خود وسیله ای برای تخریب پلها، جاده ها، منازل  مسکونی، زراعت و باغکاری کشاورزان می گردد. راستی متصدی نظارت بر امور آبخیزداری استان بعهده کیست؟ امضاء نهائی را برای هزینه نمودن چنین اعتباراتی که قبل از منعفت وسیله تشدید قهر و غضب سیلابها می گردد، چه کسی می نماید؟ آیا پس از آن حتی یک دفعه هم از منطقه بازدید می نماید تا اثراعتبارات بر باد رفته را به عینه مشاهده نماید؟

احمد آباد دئفه رفسنجان با تمامی گستردگی اراضی و باغات مخصوصاً پسته، منازل مسکونی از بدو سکونت اولین خانوارها، احداث جاده ترانزیتی و ارتباطی رفسنجان -یزد ، با همه پلها و خاکریزها در معرض سیلابهائی بوده اند که از منطقه کوهستانی پا قلعه حد فاصل رفسنجان – شهربابک  سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به هم به سرعت از جاده ترانزیتی و احمد آباد دفه عبور نموده، و خسارات سنگینی را وارد می کرده اند. با همه اهداف زیبا و ارزنده مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری در بخش بالادست  جاده رفسنجان – یزد به سمت منطقه کوهستانی طرح هائی به نام آبخیزداری خاکی همراه با سرریز های سنگ وسیمانی اجرا شده، به این عنوان که با اجرائی نمودن اهداف آبخیزداری نه تنها خطرات ناشی از سیلاب را در حداقل ممکن برسانند، بلکه از آبهای ذخیره شده پشت خاکریزها، سفره های زیرزمیی را تغذیه و چاهها را آبدار نمایند. بازدید مورخ  ۱۹/ ۰۸/۱۳۹۹ در معیت جنابعالی(نماینده محترم رفسنجان و انار) و مهندس علی پور مدیر امور آب ذوب مس نشان داد که  عدم شناخت از دبیهای های سیلابی، وسعت حوزه آبریز، همراه با نداشتن تخصص کافی در طراحی، ریشه دار نکردن خاکریزها، سرریزهای سنگ و سیمانی، بکار بردن مصالح رودخانه ای خشک و بدون رطوبت در ساختمان خاکریزها، نداشتن کوبیدگی کافی، شرایط را برای تخریب طرح آبخیزداری گسترده فراهم و همراه با آن بسترهای  جدید برای عبور سیلابها فراهم نموده است.

نماینده محترم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با توجه به بازدیدی که به اتفاق هم چندین ساعت داشتیم، و ملاحظه فرمودید که تمامی راههای ورودی خروجی منطقه مطروحه به وسعت بیش از ۲۰ در۳۰ کیلومتر مسدود، بطوریکه با ماشین ویژه شاسی بلند دچار مشکل شدیم، سئوالات ذیل مطرح می گردد:

۱- عملکرد آبخیزداری در پوزه خون سیرجان، خاکریزهای ۲۸ کیلومتری در چهار ردیف  ۷کیلومتری، شهربابک به طول ۱۴ کیلومتر و … امروزه هم دره احمد آباد دئفه رفسنجان نشان می دهد که هیچگونه تحولی امور آبخیزداری در جهت مثبت در استان پیدا نشده است. نقش پژوهشکده ها، اندیشکده های آبخیزداری وزارت جهاد کشاتورزی در این رابطه چیست؟

۲- چرا برای تحلیل کارشناسی چنین ویرانگری هائی و برنامه ریزی برای رفع معایب آنها اقدام نمی شود؟

در پایان تقاضا دارم بسیج رسانه استان را موظف فرمائید تا از موارد فوق الذکر بازدید و همه انچه را که دیدیم رسانه ای فرمایند.

 

Email
چاپ