به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری جلسه گروه درمانی در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ جلسه گروه درمانی با موضوع اثر بخشی معنادرمانی بر میزان امید به زندگی و افزایش خود کارآمدی بیماران مبتلا به MS و ضایعه نخاعی با حضور مددجویان شبانه روزی و روزانه جسمی حرکتی توسط روانشناسان مرکز جامع یاس در مؤسسه خیریه کهریزک به تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.

 

 

 

Email
چاپ
آخرین اخبار