به اعتلای کشورمان معتقدیم

نشست خبری پنجاه سال توسعه و خدمت رسانی آسایشگاه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ از برگزاری نشست خبری پنجاه سال توسعه و خدمت رسانی آسایشگاه خیریه کهریزک با حضور جناب آقای دکتر افشین وجدانی روشن مدیر محترم آسایشگاه در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱.

لازم به ذکر است که در این نشست خبری که با حضور جناب آقای دکتر افشین وجدانی روشن مدیر محترم آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، آقای دکتر حسن احمدی مدیر عامل محترم موسسه، آقای دکتر نحوی نژاد مدیر محترم آسایشگاه خیریه کهریزک تهران و آقایان صوفی نژاد و قمی از اعضای محترم هیئت مدیره در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، در حضور بیش از ۲۰ خبرنگار از استان تهران و البرز برگزار شد، در خصوص پنجاه سال توسعه و خدمت رسانی آسایشگاه خیریه کهریزک گزارش هایی ارائه شد. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ