به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل برای خانواده های کودکان معلول ذهنی و اتیسم

به گزارش خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA (Transactional Analysis) توسط روانشناس مرکز روزانه برای خانواده های کودکان معلول ذهنی و اتیسم، با هدف بهبود تعامل و ارتباط میان افراد و شناخت شخصیت های درونی وجود خود جهت بررسی رفتار افراد در موقعیت های مختلف به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی در مؤسسه خیریه کهریزک برگزار شد.

Email
چاپ
آخرین اخبار