به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل در مؤسسه خیریه کهریزک

به گزارش خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل TA ( Transactional Analysis) برای خانواده های کودکان معلول ذهنی و اتیسم با هدف بهبود تعامل و ارتباط میان افراد و شناخت شخصیت های درونی وجود خود جهت بررسی رفتار افراد در موقعیت های مختلف به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی در موسسه خیریه کهریزک برگزار شد.  

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ