به اعتلای کشورمان معتقدیم

برنامه افزایش مهارت ارتباطی در مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از اجرای برنامه گروهی برای کودکان توسط کارشناس ورزش و روانشناسان مرکز جامع نیلوفر با هدف انجام فعالیتهای ورزشی در فضای آزاد به منظور افزایش مهارت ارتباطی، سلامت جسمانی و بهبود خلق کودکان به تاریخ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ