به اعتلای کشورمان معتقدیم

ویزیت پزشک چقدر گران شد؟

به گفته وزیر بهداشت میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ درصد و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش آبتاب، بهرام عین الهی وزیر بهداشت گفت: “امروز تعرفه‌های پزشکی در هیات وزیران به تصویب رسید و جزئیات به بیمه‌ها و نظام پزشکی ابلاغ خواهد شد.”

او بیان کرد: “میانگین تعرفه در بخش دولتی ١٩.۵ و در بخش خصوصی ٢۴ درصد افزایش پیدا کرد و این میزان افزایش در هیات دولت به تصویب رسید.”

وزیر بهداشت گفت: “سازمان‌های بیمه گر و نظام پزشکی تعرفه‌های پیشنهادی را امضاء کرده بودند.”

Email
چاپ
آخرین اخبار