به اعتلای کشورمان معتقدیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: خطوط قرمز رهبری در مذاکرات نقض نشده است!

عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: “بر اساس گزارش رسمی و مستندات مسئولان وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده، اعضای کمیسیون امنیت ملی به این نتیجه نرسیدند که تخطی از خطوط قرمز و منافع ملی انجام شده باشد.”

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: خطوط قرمز رهبری در مذاکرات نقض نشده است

به گزارش آبتاب و به نقل از جماران؛ عباس زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: “دیروز جلسه مفصلی با وزیر خارجه و معاون سیاسی آقای باقری در وزارت خارجه داشتیم. وی یادآور شد: هنوز پیش نویسی به صورت رسمی آماده نشده است.”

این نماینده مجلس گفت: “بر اساس گزارش رسمی و مستندات مسئولان وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده، اعضای کمیسیون امنیت ملی به این نتیجه نرسیدند که تخطی از خطوط قرمز و منافع ملی انجام شده باشد.”

عباس زاده گفت: “ما یک سری درخواست هایی داریم که طرف مقابل مقاومت می کند.”

Email
چاپ