به اعتلای کشورمان معتقدیم

تایید زنانه، مردانه شدن پارک‌ها در تهران؟

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است برای اجرای این طرح، حصار‌کشی یا دیوار‌کشی هم صورت گیرد، گفت: «من تا کنون از این پارک‌ها بازدید نکرده‌ام ولی ظاهرا قصدشان این بوده که دید نداشته باشد. به هر حال خانم‌هایی که به این مجموعه‌ها می‌روند، می‌خواهند لباس‌های خود را در بیاورند و ورزش کنند طبیعتاً باید از دید نامحرم دور باشند. یک بخشی از پارک را می‌خواهند به مادرانی اختصاص دهند که با فرزند و بدون همسرشان به پارک می‌آیند.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک عضو شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است برای اجرای این طرح، حصار‌کشی یا دیوار‌کشی هم صورت گیرد، گفت: «من تا کنون از این پارک‌ها بازدید نکرده‌ام ولی ظاهرا قصدشان این بوده که دید نداشته باشد. به هر حال خانم‌هایی که به این مجموعه‌ها می‌روند، می‌خواهند لباس‌های خود را در بیاورند و ورزش کنند طبیعتاً باید از دید نامحرم دور باشند. یک بخشی از پارک را می‌خواهند به مادرانی اختصاص دهند که با فرزند و بدون همسرشان به پارک می‌آیند.»

به گزارش آبتاب، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره طرح اختصاص فضای مادر و کودک در برخی از پارک‌های تهران، گفت: «طرحی که شهرداری دارد اجرا می‌کند یکی از ایده‌هایی است که آقای زاکانی از ابتدای حضورشان در شهرداری مطرح کرده بودند. نظر ایشان این است که برخی از خانم‌ها که با بچه‌های کوچک‌شان به پارک‌ها می‌آیند، باید امکان داشته باشند که راحت‌تر بتوانند با بچه‌های‌شان بازی و به طور کلی حرکتی کنند که در فضای عمومی پارک برای‌شان امکان‌پذیر نیست. لذا نظرشان این است که در هر محله‌ای از شهر تهران، بخشی از فضای یکی از پارک‌ها را به شکلی تغییر کاربری دهند که نیاز مادران و کودکانی که به پارک می‌آیند را برآورده کنند.»

وی ادامه داد: «آنچه آقای زاکانی مطرح کردند و ما از ایشان شنیده‌ایم، همین است. البته گویا نزدیک به ۲۰ و خرده‌ای از آن‌ها را در برخی از مناطق اجرا کرده‌اند. من موفق نشده‌ام که این پارک‌ها را ببینم که به چه شکلی است ولی واقعا طرح زنانه و مردانه کردن پارک‌ها به هیچ عنوان مطرح نیست. نه شهرداری این موضوع را مطرح کرده است و نه ما به عنوان اعضای شورای شهر این را می‌پذیریم که پارک‌های تهران حالت جنسیتی بگیرد و تفکیک شود.»

امانی تاکید کرد: «انگیزه، انگیزه خوبی‌ست و به باور من برخی افراد در این زمینه اظهار نظرات تند و افراطی می‌کنند. هدف این بوده که در هر محله‌ای بخشی از یک پارک‌ به مادرانی که می‌خواهند با بچه‌های خود راحت‌تر باشند، اختصاص پیدا کند.»

این عضو شورای شهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است برای اجرای این طرح، حصار‌کشی یا دیوار‌کشی هم صورت گیرد، گفت: «من تا کنون از این پارک‌ها بازدید نکرده‌ام ولی ظاهرا قصدشان این بوده که دید نداشته باشد. به هر حال خانم‌هایی که به این مجموعه‌ها می‌روند، می‌خواهند لباس‌های خود را در بیاورند و ورزش کنند طبیعتا باید از دید نامحرم دور باشند. اما اینکه قرار است دیوار یا حصاری کشیده شود را چون هنوز ندیده‌ام، نمی‌دانم ولی اختصاصی مادر و کودک است. یعنی یک بخشی از پارک را می‌خواهند به مادرانی اختصاص دهند که با فرزند و بدون همسرشان به پارک می‌آیند.»

امانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح به معنای جدا کردن دیگر اعضای خانواده یا محرومیت شمار دیگری از شهروندان نیست، بیان کرد: «بقیه فضای پارک در اختیار عموم است. قرار نیست کل پارک را اختصاص به مادران و کودکان دهند و بقیه را محروم کنند. ممکن است در اجرا مشکلی پیش آمده باشد و من هم چون تاکنون ندیده‌ام، نمی‌توانم قضاوتی کنم اما به هیچ عنوان قرار نیست پارک حالت جنسیتی پیدا کند. اگر در اجرا مشکلی پیش بیاید حتما تذکر خواهیم داد.»

Email
چاپ
آخرین اخبار